Disclaimer

Hoewel Rondbed.nl met de grootst mogelijke zorg de inhoud van www.rondbed.nl (deze website) heeft samengesteld, zijn fouten helaas niet uit te sluiten. Rondbed.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van schade dan ook door gebruik van deze website.
Wanneer deze website tegenstrijdige informatie biedt ten opzichte van een instantie of andere vorm van autoriteit, is het van groot belang dat u altijd het advies opvolgt. Omdat geen enkele bezoekers hetzelfde is, kan het altijd voorkomen dat er voor sommigen een ander advies moet worden opgevolgd. Gebruik deze website dan ook puur ter oriƫntatie over het onderwerp en niet als vervanging voor advies van een instantie, advies van een autoriteit hebbende instantie, persoon of medium.